Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2013

hyacinthine
0177 fe7c
Reposted byKurkaWyluzujrunthistown2jakgorzkaczekoladataka-jedna-jaenidepuella13bezimiennaosobakillyourdream

May 17 2013

hyacinthine
3450 43c2
hyacinthine
My biggest fear is that eventually you will see me the way I see myself.
Reposted byspunterriblyPsychocandy

May 12 2013

hyacinthine
5216 c3b9
Reposted byPorcelainpartyhardorgtfoBubuzombierwarhanuszkazjadlabymciePandaAttackreloveutionpesymistawdeszczubzyLaFoiRelaxo

May 05 2013

hyacinthine

April 30 2013

hyacinthine
Zazdrosny kocha więcej, ufny kocha lepiej.
— Molier.
Reposted bysmthngaalison34
hyacinthine
1628 cc5f 500
Reposted byhahatteaholickacrewantonimhappykokeshi

April 15 2013

hyacinthine
Play fullscreen
Tak trudno mi, trudno mi, trudno mi, trudno mi być z tobą razem!
Reposted bypuella13ladiakaja0409
hyacinthine
Mówisz, że kochasz deszcz, a rozkładasz parasolkę, gdy zaczyna padać. Mówisz, że kochasz słońce, a chowasz się w cieniu, gdy zaczyna świecić. Mówisz, że kochasz wiatr, a zamykasz okno, gdy zaczyna wiać. Właśnie dlatego boję się, kiedy mówisz, że mnie kochasz.
— William Shakespeare.
Reposted bypatusdivisuperkalifragalistodekspialitycznie-anielewska

April 06 2013

hyacinthine
Effy: Zwariowałam, gdy byłam z Tobą. Nie mogę znów do tego dopuścić. Miłość nie powinna tak działać, przez Ciebie wariuję.
Freddie: Teraz ja przez Ciebie wariuję, Effy. I dokładnie tak powinna działać miłość.
— s04e07, Skins
hyacinthine

Freeddie: We'd be good together. Don't you think?
Effy: No.
Freddie: Why?
Effy: Because I'll break your heart.
Freddie: Maybe I'll break yours.
Effy: Nobody breaks my heart

— Skins, któryśtam odcinek, któryśtam sezon

March 29 2013

hyacinthine
Play fullscreen
Caaan you feeel the loooove tonight?

No. No, I can't.
hyacinthine
Wiem, że tęcza sprawia cud. Tylko tym razem to nie był nasz cud. Ale ja zobaczę następną tęczę. Wiem to na pewno.
— Korina L. Moss, "Balsam dla duszy dziecka"
hyacinthine
Niektórzy powiadają, że prawda rani. Ale czasami, gdy pochodzi z serca, potrafi też leczyć.
— Marcia Byalic, "Balsam dla duszy dziecka"
Reposted byczekoladaaaGoingDownInFlamesDonotaskabouttomorrowredshadowcynamoncontrolledafrodyzjakklaorzmoniczkuu
hyacinthine
Nie jest wstanie mnie oszukać; wiem, że mnie kocha. Nie musi stawiać czoła szarżującemu bykowi, aby to udowodnić.
— Diana L. James, "Balsam dla duszy dziecka"
hyacinthine
Pomógł mi zrozumieć, że każda sytuacja ma swoją pozytywną stronę. Jeśli tylko mamy wybór i możliwość, by się o tym przekonać.
— Judy M. Garty, "Balsam dla duszy dziecka"
Reposted byczekoladaaa czekoladaaa
hyacinthine
Zaakceptowanie klęski w momencie, gdy człowiek powinien stanąć w swojej obronie, może stać się niebezpiecznym przyzwyczajeniem.
— Linda Rosenberg
hyacinthine
To prawda, że człowiek nie docenia czegoś, dopóki jest o włos do utraty tego.
— Diana Parker
Reposted byczekoladaaa czekoladaaa
hyacinthine
Pamiętaj, szczęście nie zależy od tego, kim jesteś i co masz. Zależy wyłącznie od tego, co myślisz.
— Dale Camegie
Reposted byczekoladaaa czekoladaaa
hyacinthine
   Słyszałem, że gdy ktoś umiera, Bóg zsyła na ziemię tęczę, po której idzie się do nieba. A tego dnia, gdy umarłeś, na niebie były aż dwie tęcze.
   Miałeś prawie dwa metry wzrostu. Myślę, że jedna tęcza nie udźwignęłaby cię aż do nieba.
— Matt Sharpe
Reposted byczekoladaaa czekoladaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl